Menu Top

Thông số cấu hình Modem để kết nối được internet

Các bạn có thể tham khảo các thông số sau để tiến hành cấu hình ( cài đặt ) Modem để có thể kết nối được mạng internet WiFi FPT.

Thông số được phân biệt giữa hạ tầng cáp đồng và hạ tầng cáp quang.

1. Hạ tầng đồng (ADSL) :

–          Status: Activated.
–          VPI: 0.
–          VCI: 33.
–          ISP: PPPoA/PPPoE.
–          Username, password: do ISP cung cấp.
–          Encapsulation: PPPoE LLC.
–          Connection: Always On.
–          Get IP Address: Dynamic. –          Nat: Enable.
–          Default Route: Yes.

2. Hạ tầng quang (FTTH):
–          Connection Type: PPPoE
–          NAT: Enable
–          Username,password: do ISP cung cấp.

Tham khảo các gói cước cáp quang FPT

Chúc các bạn thành công !

, , , , , ,

No comments yet.

Trả lời