Menu Top

Tìm hiểu về địa chỉ IP tĩnh , động , front , route

Tìm hiểu về địa chỉ ip tĩnh , ip động , ip front , ip route

-Chúng ta nghe nói rất nhiều về địa chỉ ip , vậy địa chỉ ip là như thế nào ? chúng ta cùng tìm hiểu nhé

Địa chỉ IP tĩnh, IP Front và IP Route là gì ?

Địa chỉ IP (IP là viết tắt của từ tiếng Anh: Internet Protocol – giao thức Internet ) là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức Internet.

Mỗi địa chỉ IP là duy nhất trong cùng một cấp mạng.

Có thể nói như thế này cho dễ hiểu :

Internet là xã hội, 1 website của bạn là ngôi nhà của bạn, hosting là mảnh đất bạn thuê để xây nhà, domain là con đường tắt dẫn đến ngôi nhà. IP là địa chỉ chính xác của ngôi nhà đó để nhân viên bưu điện có thể đưa thư đúng cho bạn chứ không phải một người nào khác.

IP tĩnh, IP động ?

IP tĩnh : địa chỉ không thay đổi

IP động : luôn thay đổi IP

Thuật ngữ IP “tĩnh” được nói đến như một địa chỉ IP cố định dành riêng cho một người, hoặc nhóm người sử dụng mà thiết bị kết nối đến Internet của họ luôn luôn được đặt một địa chỉ IP. Thông thường IP tĩnh được cấp cho một máy chủ với một mục đích riêng (máy chủ web, mail…) để nhiều người có thể truy cập mà không làm gián đoạn các quá trình đó.

Trái lại với IP tĩnh là các IP động: Nếu không sử dụng các dịch vụ đặc biệt cần dùng IP tĩnh, khách hàng thông thường chỉ được ISP gán cho các IP khác nhau sau mỗi lần kết nối hoặc trong một phiên kết nối được đổi thành các IP khác. Hành động cấp IP động của các ISP nhằm tiết kiệm nguồn địa chỉ IP đang cạn kiệt hiện nay. Khi một máy tính không được kết nối vào mạng Internet thì nhà cung cấp sẽ sử dụng IP đó để cấp cho một người sử dụng khác

IP Front và IP Route?

IP Front: là IP WAN được cấp từ ISP khi modem được cấu hình và connect thành công về ISP.

IP route: là 1 range IP thực (4 hoặc 8…) đuợc cấp kèm theo IP Front nếu KH có nhu cầu. IP này có thể truy xuất trực tiếp từ ngoài internet nên có thể dùng để sử dụng các dịch vụ như WEB, Mail server, VPN server…

Tổng đài tư vấn miễn phí:

Điện thoại : 0936.036.489

Email: Yendth30@fpt.com.vn

, , , ,

No comments yet.

Trả lời