Menu Top

Tag Archives | nghề lắp mạng internet fpt

tuyển dụng

FPT tuyển dụng, mở rộng vùng phủ ở Đông Anh

FPT tuyển dụng, mở rộng vùng phủ ở Đông Anh Để đảm bảo mục tiêu mở rộng thị trường, FPT telecom đóng trên địa bàn tỉnh Đông Anh sẽ tổ chức “Ngày hội tuyển dụng” tại khu vực 9 vùng ven thuộc Hà Nội Đợt tuyển dụng nằm trong kế hoạch chuẩn bị triển khai […]

Continue Reading 0