Menu Top

Chiến lược truyền hình One FPT

Giai đoạn trốt hạ nằm trong chương trình số 10 đàm thoại giữa các lãnh đapk của fpt để đưa ra chiến lược truyền hình fpt giai đoạn 2011-2024 kéo dài 13 năm.

Cuộc đàm thoại trốt hạ có Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình, TGĐ FPT Trương Đình Anh, GĐ Chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa trình bày rất chi tiết. Mục tiêu giải thích và đưa ra những luận điểm xoay quanh sơ đồ triển khai truyền hình OneFPT. Sản phẩm One FPT có tính đến tương lai thâm nhập và đánh dấu khi được tạp chí, giải thưởng Forbes 2000 Global sẽ vinh danh trong top 500, trong giai đoạn nói trên các diễn giả đã khẳng định sẽ tăng trưởng phát triển mạng lưới gấp 4 lần.

truyền hình fpt, onetivi, Sáng kiến của FPT và quỹ Dragon Capital

OneFPT sẽ được triển khai bên cạnh hệ thống cáp quang doanh nghiệp và cáp quang gia đình làm công cụ dẫn truyền.

Chúng ta sẽ đi vào bóc tách thông tin chi tiết One FPT dựa trên 3 dẫn hướng triển khai chính là Go-mass, Synergy, Best in class.

Go mass: FPT cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của FPT cho khách hàng đại chúng kịp thời, mọi lúc, mọi nơi. FPT xây dựng thương hiệu mạnh, quản lý chặt chẽ cấu trúc chi phí và luôn chú trọng tăng thị phần không ngừng trên cơ sở thế mạnh CNTT và phần mềm.

Synergy: FPT  tập hợp mọi nguồn lực trong và ngoài Tập đoàn cho nhiệm vụ OneFPT. Tập đoàn sẽ cùng sở hữu, cùng sử dụng nguồn tài nguyên nhằm tận dụng tối đa nguồn lực. TGĐ Trương Đình Anh mong muốn rằng, các hoạt động synergy của Tập đoàn sẽ trở thành thói quen trong suy nghĩ của người FPT và người FPT phải dùng dịch vụ của FPT.

Best in class: hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ vì mục tiêu OneFPT. FPT sẽ lập chuẩn Hệ thống chất lượng đạt đẳng cấp thế giới; cung cấp các sản phẩm tốt nhất, đưa ra các chế độ đãi ngộ hiền tài, luôn sáng tạo và cải tiến.

Theo như chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình nói thì có thể hiểu nôm na là vươn tầm ra thị trường lớn, ra biển đông nơi có nhiều cơ hội, nhưng ngược lại sẽ có nhiều thách thức, buộc lòng chúng ta phải định hưởng ngồi lại bàn bạc kỹ gồm nhiều chuyên gia đầu ngành. Vừa phát triển vừa phải đảm bảo Tập đoàn có thể tạo ra nhiều cống hiễn cho xã hội cũng như chiến lược phát triển lâu dài.

 

, , , , , , , , ,

No comments yet.

Trả lời