Menu Top

Constraint Programming phần mềm giúp giao thông Việt Nam tốt hơn trong tương lai

Chắc hẳn giao thông Việt Nam sẽ thuận tiện hơn, bớt tắc ngẽn nhờ áp dụng công nghệ.

Các hoạt động vận tải cho đến các phương tiện nhỏ lẻ sẽ bị kiểm soát không lưu thông qua máy thu hình, cảm biến điện tử, qua hình ảnh vệ tinh và trở về với máy chủ điều hành giao thông. Thông tin cập nhật số liệu được sử lý thông báo cho người tham gia giao thông tối ưu hóa khả năng đi lại, giảm thiểu tại nạn. Thông báo các sự cố thiên tai cũng như con đường dự án bạn sẽ có phương án trước khi di chuyển 5 đến 15 phút nếu vẽ ra lịch trình trước thông qua smartphone.

công nghệ smart gird

Theo như thuật ngữ trong lập trình phần mềm này như sau:

Trong khoa học máy tính, lập trình hạn chế là một mô hình lập trình trong đó mối quan hệ giữa các biến được nêu trong các hình thức hạn chế. Những hạn chế khác nhau từ nguyên thủy chung của các ngôn ngữ lập trình bắt buộc ở chỗ chúng không chỉ định một bước hoặc trình tự các bước để thực hiện, nhưng thay vì các tính chất của một giải pháp được tìm thấy. Điều này làm hạn chế lập trình một hình thức lập trình khai báo. Các hạn chế sử dụng trong lập trình hạn chế có nhiều chủng loại: những người sử dụng trong vấn đề thỏa mãn ràng buộc (ví dụ “A hoặc B là sự thật”), những người giải quyết bằng các thuật toán simplex (ví dụ “x ≤ 5”), và những người khác. Những hạn chế này thường được nhúng trong một ngôn ngữ lập trình hoặc cung cấp thông qua các thư viện phần mềm riêng biệt.
lập trình hạn chế có thể được thể hiện dưới hình thức lập trình logic ràng buộc, mà nhúng khăn vào một chương trình logic. Phiên bản này của chương trình logic là do Jaffar và Giấy thông, người mở rộng vào năm 1987 một lớp cụ thể của những hạn chế đó đã được giới thiệu trong Prolog II. Việc triển khai đầu tiên của lập trình logic chế là Prolog III, CLP (R), và CHIP.
Thay vì lập trình logic, những hạn chế có thể được trộn với chức năng lập trình, viết lại thuật ngữ, và ngôn ngữ bắt buộc. Ngôn ngữ lập trình được xây dựng với sự hỗ trợ cho chế bao gồm Oz (lập trình chức năng) và Kaleidoscope (lập trình bắt buộc). Chủ yếu, hạn chế được thực hiện trong ngôn ngữ bắt buộc thông qua việc giải quyết chế các bộ công cụ, trong đó có thư viện riêng cho một ngôn ngữ bắt buộc hiện có.

Xem thêm: Công nghệ Smart grid là gì khi fpt ứng dụng tại Việt Nam

Xem thêm:FPT Telecom triển khai lắp đặt IPv6 mạnh mẽ

Bên cạnh các tin tức về công nghệ giúp ích cho con người trong tương lai thì bạn có thể đăng ký mạng fpt với IPv6 ngay hôm nay, nếu như chưa rõ thông tin xin vui lòng xem chi tiết bên dưới.

Xem thêm:Giới thiệu website lắp mạng fpt

Xem thêm:

Công nghệ khiến giao thông Việt Nam tốt hơn

giao thong viet nam

phan mem dieu hanh giao thong

phan mem ket noi phan luong giao thong

công nghệ fpt

thế giói công nghệ fpt

, , , , ,

No comments yet.

Trả lời