Menu Top

Dịch vụ ISP Internet

ISP là gì có phải là nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất thế giới hiện nay?

ISP là viết tắt của cụm từ nhà cung cấp dịch vụ Internet, nó đề cập đến một công ty cung cấp dịch vụ Internet, bao gồm cả cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận với Internet. Đối với một khoản phí hàng tháng, các nhà cung cấp dịch vụ thường cung cấp một số điện thoại gói phần mềm, tên người dùng, mật khẩu và truy cập. Được trang bị với một modem, sau đó bạn có thể đăng nhập vào Internet và duyệt World Wide Web và USENET, và gửi và nhận e-mail. Để truy cập băng thông rộng, bạn thường nhận được các phần cứng modem băng thông rộng hoặc phải trả một khoản phí hàng tháng cho các thiết bị này sẽ được thêm vào thanh toán tài khoản ISP của bạn.
Ngoài việc phục vụ các cá nhân, các ISP cũng phục vụ các công ty lớn, cung cấp một kết nối trực tiếp từ mạng lưới của công ty với Internet. ISP mình được kết nối với nhau thông qua Network Access Points (NAP). ISP cũng có thể được gọi là ISP (nhà cung cấp truy cập Internet).

Và nhờ có ISP mà chúng ta được sử dụng internet cáp quang tại gia đình ở các nước ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Xem thêm cụm từ FPT cung cấp Internet Protocol version 6 (IPv6) là phiên bản mới nhất của Internet Protocol (IP) vậy IPV6 là gì?

Cụm từ tóm tắt:

mạng ISP

ISP

cáp quang doanh nghiệp

cap quang doanh nghiep

cap quang gia dinh

cáp quang gia đình

, , , , , ,

No comments yet.

Trả lời