Menu Top

FPT cung cấp kiểm tra sức khỏe: phần mềm miễn phí

Gần đây trên truyền hình FPT HD đã đưa tin kể từ ngày 15 tháng 12 2015, tất cả các hoạt động y tế trên cả nước đã được phép cài đặt và sử dụng phí kiểm tra sức khỏe phần mềm khai báo miễn phí. Phần mềm này do FPT có thể xuất ra các file XML theo tiêu chuẩn quy định tại công văn số 2348 / BYT-BH của Bộ Y tế.

Với hơn 100 thực hành y tế sử dụng FPT e.Hospital, đại diện FPT đảm bảo rằng họ sẽ xuất khẩu dữ liệu của họ một cách kịp thời.

Trước đó, Bộ Y tế công bố công văn số 2348 / BYT-BH và số 8623 / BYT-BH để yêu cầu thực hành y tế để kết thúc giải nén danh sách các khoản chi phí kiểm tra sức khỏe theo mẫu điện tử của ngày 31 Tháng 12 năm 2015 theo quy định của Bộ Y Tế. Điều này nhằm để đồng bộ hóa dữ liệu trên cả nước nhằm phục vụ đánh giá bảo hiểm y tế và thanh toán ở cấp địa phương.

bhyt

Qua khảo sát của FPT, việc khai thác dữ liệu tại các hoạt động y tế đã phải đối mặt với nhiều khó khăn như phần mềm đã lỗi thời, xuất khẩu các tập tin XML vv Vì vậy, nó là rất khó khăn cho hoạt động y tế để kết thúc giải nén danh sách các khoản chi phí kiểm tra sức khỏe của 31 tháng 12 năm 2015.

Trước đó, ngày 23 tháng 9 năm 2015, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã tổ chức một buổi lễ khai trương cửa ngõ trực tuyến đầu tiên của đánh giá bảo hiểm y tế trong cả nước tại www.bhyt247.com. Thông qua ứng dụng này, Bảo hiểm xã hội Hải Phòng đã hoàn thành việc đánh giá và giải quyết cho gần 2 triệu lượt y tế thông qua bảo hiểm y tế. Thành tựu này đã góp phần làm bằng kết nối dữ liệu thành công của FPT với tất cả các hoạt động y tế cho các chương trình bảo hiểm y tế xã hội tại thành phố Hải Phòng. Theo đó, mặc dù tất cả các hoạt động y tế tại thành phố Hải Phòng đã được sử dụng lên đến 9 loại khác nhau của phần mềm quản lý bệnh viện, FPT thực hiện các kết nối mà không cần thay thế các phần mềm hiện nay. Sau đó, họ hoạt động ổn định trong khi các hoạt động hàng ngày của họ không bị gián đoạn.

Với phần mềm của FPT, hoạt động y tế được tự do:

• Chi phí kiểm tra Danh sách y tế theo quy định của Bộ Y tế.

• Trích xuất danh mục các chi phí kiểm tra sức khỏe vào các tập tin XML bằng 31 tháng 12 năm 2015 theo quy định của Bộ Y tế để phục vụ đánh giá bảo hiểm y tế và thanh toán ở cấp địa phương.

xem thêm Đông Anh

Tin tức từ khóa chính:

phần mềm fpt

lắp mạng fpt để theo dõi công nghệ cập nhật

truyen hinh hd fpt

, , ,

No comments yet.

Trả lời