Menu Top

FIS chạy thành công dự án thí điểm thuế ở Bangladesh

Truyền hình hd fpt đưa tin: FIS chạy thành công dự án thí điểm thuế ở Bangladesh

FPT IS đã chuyển đổi thành công dữ liệu cho 31 ngành thuế và hoàn thành các dự án thí điểm đối với một số lĩnh vực. Đây là một phần của một hợp đồng triệu USD6.6 cung cấp và triển khai một hệ thống quản lý thuế tích hợp cho các Cục thuế thu nhập ở Bangladesh đã ký trong năm 2014.

truyền hình fpt play hd đưa tin

Dự án thí điểm thành công làm cho một ý nghĩa rất lớn trong việc đưa ứng dụng vào cuộc sống. Điều này cũng chứng tỏ khả năng của FPT IS.

Các kế hoạch dự án sẽ tiếp tục được triển khai cho 30 cục thuế còn lại. Dự kiến công ty sẽ hoàn thành việc triển khai cho tất cả các Cục thuế Bangladesh vào cuối tháng Bảy.

Hệ thống này được dự kiến sẽ phục vụ 1.200 cán bộ thuế, 3 triệu người nộp thuế và khoảng 650 cơ quan thuế địa phương ở Bangladesh.

Các hạng mục dự án này bao gồm thuế SAP và Quản lý doanh thu; cơ sở hạ tầng phần cứng và hệ thống hỗ trợ hoạt động

, , , ,

No comments yet.

Trả lời